This Day

THIS DAY mark the end
the end of all

This day will be the last day
I will see your name on my phone

This will be the last day
I will mourn for you

This will be the last day
I will think of you

This will be the last day
I will text you

And from this day forward
You will never hear a thing from me

Never again

Advertisements

Make It Stop

FOR THE nth time
please stop
make it stop

For the nth time
I’ve promised myself not to bother you
I’ve been naive

For the nth time
I’m hurting myself

And I can’t make it stop
Please make it stop

For the nth time
Tears clouding my eyes
drowning my face

Please just make it stop
Please..

The Wish

I. When I Used To Wished
I USED to count airplanes with you believing that once it reach a hundred, my wish will be granted.

I used to wait for shooting stars with you believing that seeing such, my wish will be granted.                            I used to walk late at night with you believing that being with you, my wish were granted.

I used to wish with those hundred airplanes I’ve counted, with those shooting stars I’ve waited, with those night walks I’ve strolled, with those things.. with you.

I used to wish. My dear.. my wish were all about you.

II. When It Was Not Granted

ONE SPLIT moment was all it took to let me realize that my wish were neither granted. Not at all.

One split moment was all it took to rob me of my happiness. My dear, you were never mine. Not at all.

One split moment and you were gone. Leaving me with those uncounted airplanes, with those unseen shooting stars, with those unburried memories, and with a wish neither granted nor given a chance.

III. When I Still Believe in “Once Again”

REMORSE SETTLING in. Not even once, I told you how I feel.

Should even have said, I miss you. Should even have whispered, I love you. Every night is always a series of those.

Still counting for a hundred planes again and again believing that on one of those hundreds, you will be counting with me again.

Still chasing the shooting stars to give meaning to nights believing that before even one of them appears, you will be waiting with me again.

Still walking late at the night, walking in circles, believing that anytime before dawn, you will be walking with me again.

Still saying your name over and over believing that you will hear my voice and you will be in my life once again.

Not Your Eyes

DON’T TRUST your eyes

Sometimes it’s better to be blind than see everything at all.

Because seeing everything opens a room for doubt, for jealosy, for judgement, even a room for falsehood.

Don’t trust all that you see.. Because they are all masked.

Glenda

I
HAYAN KA na naman, hatid ay kadiliman

Hangin sa mga bahay ay humahampas
Hanging pagkalakas lakas

Ika’y naririto, hatid ay delubyo
Mga puno’y nagawang ipatumba
Mga bahay iyong inalipusta

Waring puno ng galit
Mga sipol mong nagngangalit
At ang paligid ay tila sinulit

II

Ang panoorin ka’y tila malaking riot
Ang pakinggan ka’y nakakapangilabot
Sa katakuta’y matagal kaming binalot

Sapat na ba ang mga yerong nagliparan?
Sapat na ba ang mga ninakaw na tahanan?
Sapat na ba ang mga pamilyang pinaglaruan?

Ika’y isang bisitang nagpumilit pumasok
Sa mga pintong waring sinira sa malakas na katok
Sa mga di inaasahang pinsala kami’y iyong inalok

III

Glenda sa iyong pag alis,
Ang kapaligira’y iyong winalis
Ang mga iniwan mo’y di kanais nais

Glenda hindi mo maiintindihan
Ang dulot mong kabagsikan
Na sa amin ay mananahan

Glenda buti kami’y nilisan mo
Wag na sanang sa ami’y dumalo
Ggayun din ang mga katulad mo